Hvad er tennisalbue?

Definitionen på “Tennisalbue” (også kaldet “lateral epikondylit”) er smerter manifesterende på den yderste del af albue knoglen. Smerterne opleves typisk meget specifikt og lokalt i området omkring knoglen, og har i de fleste tilfælde enten et eller flere af de typiske symptomer for inflammation som er varme, rødme, hævelse, smerte og nedsat funktion.

Årsager til tennisalbue

Selve årsagen til smerterne er irritation af senehæftet på albueknoglen fra håndleds- og underarmsmuskulaturen, og specifikt den håndleds- og underarmsmuskulatur der løfter hånden “bagover”.

Diagnosen stilles ud fra symptombilledet, historikken og specifikke muskeltest der kan udløse kendt smerte i regionen. De specifikke test udføres for at differentiere imellem, hvilke senehæfter der kan have lokal betændelse.

Rehabilitering & tennisalbue

For at rehabiliteringen og genvindelse af funktion af albuen bliver succesfuld og lykkes er det vigtigt, at andre mulige årsager til symptombilledet kan udelukkes.
Her er det især vigtigt, at udelukke neurologiske problemer relateret til den nedre del af nakken (C5-C8 radikulopati), da denne del står for nerveforsyningen af knogle-, hud- og muskelvæv i albueregionen. Dvs. at der kan være en afklemning af nerver i nakken, der forårsager refereret smerte til albueregionen.

Der kan også ses perifære afklemninger af nerverne til området, dvs. en afklemning der ikke forekommer i selve nakken, men i stedet sker undervejs i nervens forløb. Det kan fx være ved bryst eller skulderregion at der kan være en afklemning af nerven.
I begge ovenstående tilfælde er det vigtigt, at behandle og arbejde med årsagen til symptomerne og ikke kun forholde sig til symptomområdet

Mange går i for lang tid

Generelt for albue problematikker ses det, at mange har moderate gener i lang tid før de søger hjælp til rådgivning og behandling, fordi de ikke bliver symptomfri af sig selv. Derfor er der også mange der oplever, at de kan få en kronisk tennisalbue.

Det er vigtigt at slå fast, at kronisk ikke er ensbetydende med at problematikken ikke kan gå væk, men det er et udtryk for langvarige smerter og symptomer der har varet i mere end 3-6 mdr.

Dette forårsager mest af alt en øget sensitivering af nerverne i lokalområdet, og derfor er en kronisk tennisalbue mere kompleks som problemstilling, da rehabilitering af nervevæv har andre helingstider end senevæv.

Tennisalbue prognose

Prognosen for en tennisalbue er god, men der ses en bedre prognose ved en hurtig behandlingsopstart efter forekomst af symptomer. Helingstiden for senevæv er 6-9 mdr. Dette er ikke et udtryk for, at man skal forvente varigheden af de akutte smerter til at være 6-9 mdr., men er den tidsperiode man skal forvente at det kan tage før, at sene vævet er fuldstændig helet op igen.

Specialiseret fysioterapi hos Sportsfys Silkeborg

Der er mange fordele ved at vælge Sportsfys Silkeborg som dit behandlings- og træningssted, men en af klinikkens forcer er, at du altid kan få grundig og dybdegående undersøgelse, behandling og træning.

Har du ønske om at blive behandlet af en speciel fysioterapeut, har du et skadesproblem eller har du behov for individuel træning, så ring til klinikken og aftal tid med en af de dygtige behandlere. Telefontiden er stor set hele dagen, og har vi patienter og ikke hører telefonen så indtal blot en besked og vi ringer tilbage hurtigst muligt.

Hos Sportsfys Silkeborg behandles der kun i lukkede behandlingsrum. Der rådes over 4 store lukkede behandlingsrum.

w

Ring op og finder den bedste genoptræning for dig

Vi sørger for den rette genoptræning fra starten.

Kontakt os

93 40 10 18
kontakt@sportsfys-silkeborg.dk

 

Åbningstider

Mandag - Fredag — 6:00 - 19:00
Lørdag og Søndag — efter aftale

Poul Larsens Vej 22
8600 Silkeborg